Björnen och lejonet


Författare: Pierre Beck
Förlag: Serum
Utgivningsdatum: 2007-05-07 00:00:00

Det är 1980-tal. I svenska farvatten konstaterar man med jämna mellanrum närvaron av främmande ubåtar, och marinen sätter in stora resurser för att tvinga dem upp till ytan och fastställa deras nationalitet. Sverige har drabbats av ubåtspsykos, och pressen rapporterar dagligen om ubåtskränkningarna.

Inom det svenska försvaret misstänker man att det är Sovjetunionen som ligger bakom intrången på svenskt territorialvatten. I det läget får en svensk underrättelseman i Wien, Håkan Sterner, första sidan av ett hemligstämplat sovjetiskt dokument i sina händer. Av den framgår, att den hemliga handlingen beskriver sovjetiska undervattensoperationer i Östersjön riktade mot bland annat Sverige. Men hur har första sidan av dokumentet letat sig över till väst och varför? Och hur kommer det svenska försvaret över de resterande sidorna, som innehåller information som skulle göra det möjligt att hålla de främmande ubåtarna borta från svenskt vatten?

Svaret på dessa frågor finns, visar det sig, i ett kommunistland, där en sovjetisk general är beredd att hoppa av. Men den sovjetiska underrättelse- och säkerhetstjänsten kommer honom på spåren, och jakten går från Wien till Paris och Moskva och vidare till Tjeckoslovakien för att slutligen få sin dramatiska upplösning på en ö i den svenska skärgården. I denna spänningsladdade thriller i internationell och svensk miljö låter Pierre Beck läsaren följa kampen mellan underrättelsetjänster i öst och väst i det kalla krigets slutskede.

Tillgängliga format:

PDF med Adobe-kryptering
Mobipocket för PC, handdator, vissa mobiler, läsplattor


ISBN: 9789189424746