Krysset


Prenumerationen omfattar 11 nummer
Krysset är Sveriges äldsta krysstidning, en riktig klassiker! Men nutid är lika viktig som nostalgi i Krysset, som har en väl avvägd blandning av humor och allmänbildning. Tidningen utkommer med 12 nummer om året.