Tävla & Vinn


Prenumerationen omfattar 11 nummer
Tävla och Vinn är tidningen där gammal som ung löser kryss och ordlekar i en lagom svårighetsgrad. Här hittar du aktuella händelser och intressanta personer, allt förpackat i modern färg och form. Tidningen utkommer med 12 nummer om året.