PRV godkänner PocketCard som varumärke

2010-03-05 - NORRKÖPING
PocketCard är nu ett registrerat varumärke under Supékort Sweden AB

Varumärket kommer att lanseras under hösten 2010,

Lydelse / Varumärke:

POCKET CARD
Innehavare:
Supékort Sweden AB
Box 91
601 02 Norrköping
Sverige

Ombud:
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316, 100 55 STOCKHOLM
Sverige

Sökande:
Supékort Sweden AB
Box 91, 601 02
Norrköping
Sverige

Klasser:
36

Ansökningsnummer:
2010/00383

Ingivningsdatum:
2010-01-20

Registreringsnummer:
0409799

Registrerad:
2010-03-05

Status:
Registrerad

Typ:

Nationellt varumärke

Varor/Tjänster

Klasser

Klassbenämning
36 Finansiell verksamhet; monetära tjänster; utställande av presentkort och -checkar.